CONFIDENŢIALITATE
1. ALL GENERATING S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. ALL GENERATING S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
4. Prin înscrierea în baza de date a ALL GENERATING S.R.L., Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai ALL GENERATING S.R.L.: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum si de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care ALL GENERATING S.R.L. poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.